समर्थक

शनिवार, 20 अक्तूबर 2012

आश्चर्य (अवाक्)आश्चर्य
('अवाक्' का तेलुगु अनुवाद )
हिंदी मूल - डॉ. ऋषभ देव शर्मा * तेलुगु अनुवाद - डॉ. भागवतुल हेमलताఆశ్చర్యం 

కొంచం నీవిచటి కేగి - నా దగ్గర కూఛుంటే
మదిలో దాగిన మాటలు - మనసు విప్పి చెప్పాలి
గజిబిజి గందరగోళం - నిండిన లోకుల గొంతులు
ఆకర్ణించావు కదా -ఆత్రమతి శయించగా
ఒకపరి నా మౌన గీతి -విని చూడరాదా !

తొలిసారిగ తాజ్మహల్ -అరసిన వారెవరైనా
పొందే ఒక విస్మయాన్ని -పోలిన ఒక సంభ్రమం

కారు మబ్బు కమ్ముకొస్తే -పాత్రలు తెగిన సంపాతి
రివు రివ్వున ఆకసాన -మబ్బుల్లో ఎగిరినట్టు
ఆనందం ఆశ్చర్యం -కలబోసిన సంద్రాన
మునిగి మునిగి నే కూడా-ఈదులాడసాగాను

శబ్దాల రేఖలతోనువు -చిత్తరువులు చిత్రిస్తే
ఆ తాజా చిత్రాలు -క్రోంగొత్తగ  తోచాయి

 ఆశ్చర్యం అతిశయించి -నిను కంటుంటా కేవలం
కొద్దిసేపు నిన్నూ -మరికొద్ది సేపు చిత్రాన్ని
తరచి తరచి చూస్తుంటే -ఒకపరి కనుపిస్తావు ,చిత్రం లో నీవు
ఇంకొక పరి అనుకుంటా- చిత్తరువే నీవని

ఈరోజీపుడైతే నూ -కాంచా నే దృశ్యమిలా
నీ అనుమతి లేకనే -ఆజ్ఞాతులు ఎవ్వ రో
ఆఛాదించారొక -అందమైన మేలిముసుకు

 పదనుమీర  పదురుగాను -ఆ మూసుకును పెకలించి ,
ఆవ మల్లె ఓలిన నీ -మంజులత్వమంతా,
ఆరేశావందంగా -నా పైరుగాలి ఒడిలోన

పెను తుఫాను గాలులకై -బేలగనుండటమేల?
బహుధాశతధా బలాన్ని -ఇస్తాయాగాలులే

దివిటీలో నిండిన -ఈ  వినూత్నపు విశ్వాశం ,
పలికే ప్రతి పదం లోన -దీపితమై కానవచ్చే

అంధకార పంజరాన -మ్రగ్గే  బందీ కంటికి
బహుదినాలకెప్పుడో- భానుని తేజంగూడితె
కాంచిన ఆ కనురెప్పలు -మూసుకొను వాటికవే

తెలుసా నీకిది ఒకపరి-  నా మదికేమయ్యిందో
గాంచిన ప్రతి పర్యాయము -ఆ శబ్ద చిత్రమూ
నింపిందేవో ఊసులు -నా మదినిండా

కొంచెం నా దగ్గరగా -కూచోరాదా
మనసు విప్పి నీతో - నే మాటాడాలి
మధ్యస్థంగా మిగిలిన -మాటలు కొన్నైతే
వినకుండా వదిలేసిన -మాటలు ఇంకొన్ని

చెబుతా నేనాత్రంగా -ఆకర్ణించేదెవ్వరు ?
నీవా ఈనాడుకూడ-ఎప్పటిలాగే
వెనుతిరిగే కూచున్నావ్-వీపు చూపు పల్లవిలా !

आश्चर्यं  
अकादमिक प्रतिभा, नई दिल्ली - 100 059
2012./  INR 250/=
आईएसबीएन : 978-93-80042-59-6.
प्राप्ति स्थान -
 डॉ. ऋषभ देव शर्मा, 208 - ए, सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, 
गणेश नगर, रामंतापुर, हैदराबाद - 500 013 . 
फोन :  +91 8121435033.कॊंचं नीविचटि केगि - ना दग्गर कूछुंटे
मदिलो दागिन माटलु - मनसु विप्पि चॆप्पालि
गजिबिजि गंदरगोळं - निंडिन लोकुल गॊंतुलु
आकर्णिंचावु कदा -आत्रमति शयिंचगा
ऒकपरि ना मौन गीति -विनि चूडरादा !

 तॊलिसारिग ताज्महल् -अरसिन वारॆवरैना
पॊंदे ऒक विस्मयान्नि -पोलिन ऒक संभ्रमं

कारु मब्बु कम्मुकॊस्ते -पात्रलु तॆगिन संपाति
रिवु रिव्वुन आकसान -मब्बुल्लो ऎगिरिनट्टु
आनंदं आश्चर्यं -कलबोसिन संद्रान
मुनिगि मुनिगि ने कूडा-ईदुलाडसागानु

शब्दाल रेखलतोनुवु -चित्तरुवुलु चित्रिस्ते
आ ताजा चित्रालु -क्रोंगॊत्तग  तोचायि

आश्चर्यं अतिशयिंचि -निनु कंटुंटा केवलं
कॊद्दिसेपु निन्नू -मरिकॊद्दि सेपु चित्रान्नि
तरचि तरचि चूस्तुंटे -ऒकपरि कनुपिस्तावु ,चित्रं लो नीवु
इंकॊक परि अनुकुंटा- चित्तरुवे नीवनि

ईरोजीपुडैते नू -कांचा ने दृश्यमिला
नी अनुमति लेकने -आज्ञातुलु ऎव्व रो
आछादिंचारॊक -अंदमैन मेलिमुसुकु

 पदनुमीर  पदुरुगानु -आ मूसुकुनु पॆकलिंचि ,
आव मल्लॆ ओलिन नी -मंजुलत्वमंता,
आरेशावंदंगा -ना पैरुगालि ऒडिलोन

पॆनु तुफानु गालुलकै -बेलगनुंडटमेल?
बहुधाशतधा बलान्नि -इस्तायागालुले

दिविटीलो निंडिन -ई  विनूत्नपु विश्वाशं ,
पलिके प्रति पदं लोन -दीपितमै कानवच्चे

अंधकार पंजरान -म्रग्गे  बंदी कंटिकि
बहुदिनालकॆप्पुडो- भानुनि तेजंगूडितॆ
कांचिन आ कनुरॆप्पलु -मूसुकॊनु वाटिकवे

तॆलुसा नीकिदि ऒकपरि-  ना मदिकेमय्यिंदो
गांचिन प्रति पर्यायमु -आ शब्द चित्रमू
निंपिंदेवो ऊसुलु -ना मदिनिंडा

कॊंचॆं ना दग्गरगा -कूचोरादा
मनसु विप्पि नीतो - ने माटाडालि
मध्यस्थंगा मिगिलिन -माटलु कॊन्नैते
विनकुंडा वदिलेसिन -माटलु इंकॊन्नि

चॆबुता नेनात्रंगा -आकर्णिंचेदॆव्वरु ?
नीवा ईनाडुकूड-ऎप्पटिलागे
वॆनुतिरिगे कूचुन्नाव्-वीपु चूपु पल्लविला !


अवाक्

आओ तनिक यहाँ बैठो तुम

तुमसे कुछ बातें करनी हैं
शोर सुना तुमने लोगों का
मेरा मौन ज़रा सुन देखोपहली बार देखकर कोई
ताजमहल जैसे भौंचक हो
जले पंख वाला संपाती
बादल-बादल तैर रहा हो,
वैसे ही मैं
हर्ष और विस्मय का सागर
डूब -डूब कर तिरने लगता-
शब्दों की रेखाओं से तुम
जब भी कोई चित्र बनाते
नया-नया सा,
ताजा, टटका !मैं अवाक् हो
सिर्फ़ ताकता रह जाता हूँ
कभी तुम्हें तो कभी चित्र को
कभी चित्र में तुम दिखते हो,
कभी चित्र तुममें दिखता हैआज अभी तो ऐसा दीखा,
जबरन ओढ़ी केंचुल कोई
तुमने स्वयं नोंच डाली है,
सारी कोमलता को अपनी
खुली हवा में खोल दिया है,
भला हवाओं से क्या डरना
झंझाओं से शक्ति मिलेगी -
दीपक का विश्वास नया यह
शब्द-शब्द में दीपित दीखाबहुत दिनों के बाद

किसी
काल कोठरी के कैदी को
जैसे दीखे धूप गुनगुनी
और नयन मीलित हों ख़ुद ही,
तुम क्या जानो
कुछ -कुछ वैसा मुझ पर बीता
जब देखा वह
शब्द-चित्र अपना मन-चीताआओ तनिक पास तो बैठो
तुमसे कुछ बातें करनी हैं |
बातें सदा अधूरी हैं जो,
बातें सदा अनसुनी हैं जो,
बातें जो मैंने कह तो दीं - पर सुनने वाला कोई है ?


तुम तो पीठ फेर बैठे हो -
सदा-सदा की तरह
आज भी !!

                                                                    ('प्रेम बना रहे' - पृष्ठ 18)2 टिप्‍पणियां:

DrKavita Vachaknavee ने कहा…

आपकी यह कविता मुझे अपनी एक कविता का उत्तरभाग लगा करती रही है। आज भी वैसे ही लगी। बेहद अपनी-सी।
मूर्ख हूँ मैं।

Vinita Sharma ने कहा…

कभी चित्र में तुम द्दिखते हो

कभी चित्र तुममें दिख़ता है

अद्वेत है तो प्रेम रहेगा ही अच्छे शब्द चित्र ,सुन्दर कविता